Tahssilate Inglissi (NQE)

  Tahssilate maktabi baraye panainda ha dar sabane Inglissi (NQE)

  Maktabe „Am Lämmermarkt“ baraye panainda haye jawan bedune ya hech etelaat dar sabane Inglissi, imkan namuda ast ke dar modate yak sal

  • etelaate kamel dar sabane Inglissi bejaban, baraye edama dadane maktab ya
  • shoro kardan dar duales system (kar wa dars yak jai)
  • wa dar modate yak waqt ham etelaate behtar dar almani bejaban

   

  Massire in Dars

  In tahssilate maktabi dar bakhsche Inglissi (NQE) albata bedune faregh tassil mebashad. Jawanan ke baraye edama dadane motaleaat dar Berufsfachschule, Handelsschule ya maktab haye mokhtalif alaqa darand, in nomre behtar dar Inglissi baraye kamyab namudane Haupt ya Realschule bare eshan komak mekonad.

   

  In tahssilat ke dar modate yak sal mebashad, amraye tahssilate ke 6 sal mebashad moqaessa meshawad.

   

  Baraye Motaalimha amraye Realschulabschluss ke bare Abitur ya Fachabitur alaqa daran komak khahat shod ke dar essaye Grammar qawi tar shawand.

   

  Sarurath ha baraye imkanate in Tahssilat:

  • Haupt ya Realschulabschluss az alman ya az shahre ke shoma miajen
  • Motalimha baiad majburiat dashta bashan ke Maktab berawan, yani ke kamtar az 11 sal maktab rafta bashan
  • Etelaate Inglissi Motalemha nabaiat siatar as 3 sal bashad
  • Jaye khana baiat dar Hamburg basha

  Baraye malumate beshtar metanen amraye Khanom Pietsch wa Aqai Bieberich ba tamas shawen.

  <link fileadmin user_upload nachqualifikation neues_anmeldeformular_nqe.pdf download herunterladen der datei>Anmeldeformular